Skip to content

ติดต่อเรา

จุดจำหน่ายบัตรโดยสารในสถานีต่างๆ

  • หมอชิต 2 (เวลาทำการ 03:00 – 17:30 น.) – ช่องจำหน่ายที่ 30, 31  Tel. 0-2512-3755, 089-9692156
  • เอกมัย (เวลาทำการ 06:00 – 16:30 น.) – ช่องจำหน่ายที่ 25  Tel. 089-795-2219
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (เวลาทำการ 07:00 – 15:30 น.)  – ศูนย์การขนส่ง  Tel. 089-9916054
  • สระแก้ว  (เวลาทำการ 06:30 – 18:00 น.) – Tel. 037-421210
  • อรัญประเทศ  (เวลาทำการ 04:00 – 17:30 น.) – Tel. 037-247574  แผนที่ Google https://goo.gl/maps/JkBPj5vrFok
  • ตลาดโรงเกลือ แผนที่ Google https://goo.gl/maps/dmkqT6zndZ22

จุดให้บริการรับ-ส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์สำนักงานกรุงเทพฯ  Tel. 0-2157-2521, 080-067-2887