Skip to content

เกี่ยวกับเรา

แอร์อรัญพัฒนาเป็นหนึ่งในบริษัทรถร่วมของบริษัทขนส่งจำกัด ซึ่งให้บริการในสายกรุงทพฯ-อรัญประเทศด้วยการบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  เราได้เริ่มให้บริการการขนส่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 และเป็นที่รู้จักในบริการที่เป็นมืออาชีพอันยาวนาน  ความปลอดภัย  รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มต้นให้บริการขนส่งสาย 60 กรุงทพฯ-อรัญประเทศที่สถานีขนส่งหมอชิตเป็นสายแรกด้วยจำนวน 24 เที่ยวต่อวัน กว่า 15 ปี  และเพิ่มการให้บริการในสาย921 ในเวลาต่อมาทำให้มีจำนวนเที่ยวรถมากกว่า 40 เที่ยวต่อวัน  ปัจจุบันเส้นทางเดินรถสายใหม่ สาย 9916 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่สถานีขนส่งเอกมัยจำนวน 12 เที่ยวต่อวัน