Skip to content

รถเช่าเหมา

บริการรถเช่าเหมาทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

  • รถปรับอากาศให้บริการเช่าเหมา 2 ประเภท
  1. รถโดยสารปรับอากาศ(มีห้องน้ำ) ขนาด 36-40 ที่นั่ง รถชั้นเดียว
  2. รถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่มีห้องน้ำ) ขนาด 14 ที่นั่ง

สนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 089-8449624